ثبت نام در سامانه اقساط کاملا رایگان بوده و به منزله خرید قطعی شما نمیباشد.

سامانه اقساطی A

ویژگی‌ها:

 • خرید با چک
 • سقف اقساط تا 10 ماه
 • سقف خرید اول 10 میلیون تومان
 • سود 2 درصد ماهیانه
 • 15% مبلغ فاکتور به عنوان پیش‌پرداخت
 • ثبت نام به صورت حضوری یا تماس تلفنی

سامانه اقساطی B

ویژگی‌ها:

 • خرید با چک یا سفته
 • سقف اقساط تا ۲۴ ماه
 • بدون سقف مبلغ خرید
 • سود ۳ درصد ماهیانه
 • ۲۵% مبلغ فاکتور به عنوان پیش‌پرداخت
 • ثبت نام به صورت حضوری یا اینترنتی